Program: „Mogućnost primene veštačke inteligencije u industriji turizma i povezanim delatnostima“

29. april 2024.
Share
news featured photo

Uz redovne programe, Centar za digitalnu transformaciju prepoznao je kroz iskustvo u radu, ali i nakon sveobuhvatne analize IT ekosistema, potrebu za drugačijim – sektorskim pristupom prilikom digitalne transformacije i primene veštačke inteligencije u unapređenju poslovanja i konkurentnosti. Razvijen je specifičan program sa ciljem da pruži posebnu podršku industriji turizma, kroz inovativni razvoj potrebnog rešenja u kolaboraciji sa samom privredom, a u cilju unapređenja poslovanja industrije turizma i povezanih delatnosti. 

Industrija turizma je izabrana za prvi program ovog tipa iz sledećih razloga:

1. Turistička industrija Srbije nalazi se na putu razvoja i modernizacije, vođena strateškim ambicijama države koje su usmerene na intenziviranje incoming turizma i kontinuirano unapređenje domaćeg turističkog sektora. U okviru ove državne vizije, primena veštačke inteligencije izdvojila se kao pogodan alat za transformaciju kako kvaliteta, tako i obima turističkih usluga, dodatno pojačavajući privlačnost Srbije kao destinacije na globalnom turističkom planu.

2. Kritični aspekt doprinosa domaćeg turizma manifestuje se kroz njegovu sposobnost da privlači strane investicije. Zahvaljujući razvijenoj i sistemski organizovanoj turističkoj infrastrukturi, pojačanoj implementacijom AI tehnologija, značajno se unapređuje percepcija Srbije kao atraktivne lokacije za kapitalne investicije, što doprinosi ne samo turističkom, već i širem ekonomskom prosperitetu.

3. U iščekivanju EXPO 2027, jednog od najznačajnijih internacionalnih događaja koji će biti održan na tlu Srbije, turistički sektor se intenzivno priprema za prijem i optimalno usluživanje velikog broja međunarodnih posetilaca. U tom kontekstu, strateška primena AI rešenja ključna je za maksimalnu optimizaciju operativnih procesa, personalizaciju korisničkih iskustava i efikasno upravljanje predviđenim povećanjem obima turističkog prometa.

4. Industrija takođe demonstrira izuzetnu digitalnu zrelost i adaptabilnost, očiglednu kroz brojne primere uspešne integracije naprednih digitalnih tehnologija u svakodnevne operacije. Ova sposobnost brze adaptacije na inovativne tehnologije daje turističkoj industriji prednost u efikasnom iskorišćavanju potencijala veštačke inteligencije.

5. Dostupnost obimnog i visokokvalitetnog seta podataka, koji uključuje informacije o rezervacijama, analizu potrošačkih navika, operativne performanse i preferencije posetilaca, predstavlja ključni resurs za efikasno treniranje i implementaciju AI algoritama. Preciznost i obim prikupljenih podataka omogućavaju detaljno modeliranje i adaptaciju AI rešenja, što direktno doprinosi poboljšanju operativne efikasnosti i konkurentnosti turističkog sektora Srbije.

Program je koncipiran tako da Centar za digitalnu transformaciju sa svoje strane obezbeđuje ne samo finansijska sredstva i konsultantske usluge, već i saradnju sa 20 prethodno odabranih kompanija iz turističkog sektora (a koje predstavljaju reprezentativni uzorak ne samo tržišta Srbije i regiona, već i tržišta Evropske unije) kroz ceo Program, kao i svaki drugi vid podrške neophodan za kasniju promociju i komercijalizaciju inovativnog proizvoda.

Za više informacija o programu pogledajte OVDE.

Obrazac de minimis državna pomoć preuzmite OVDE.

Izjavu o prihvatanju uslova konkursa preuzmite OVDE.

Obrazac prijave za program preuzmite OVDE.

Izjavu o ispunjavanju tehničkih i operativnih kapaciteta preuzmite OVDE.

Share