O nama

Misija i vizija

Centar za digitalnu transformaciju je nacionalni projekat za digitalnu transformaciju poslovanja. 

CDT je glavna pokretačka snaga za koordinaciju i implementaciju digitalne transformacije u svim industrijama iz privatnog sektora, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća.

Nacionalni projekat za digitalnu transformaciju poslovanja.

Primena savremenih tehnoloških rešenja zasnovanih na IKT-u, danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini. Digitalna transformacija je proces transformacije i uslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu.

CDT je glavna pokretačka snaga za koordinaciju i implementaciju digitalne transformacije u svim industrijama iz privatnog sektora, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća.

Partneri

logo
logo
logo
logo
logo
logo